Sürdürülebilirlik Rotası

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefliyor, vermiş olduğumuz tüm taahhütlere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu
Aras Kargo olarak ekonomik, çevresel ve sosyal odak alanlarımızdaki öncelikli konulardan, performans metriklerimize; akılcı hedeflerden yönetişim mekanizmalarına kadar altyapımızı, sürdürülebilirliği tüm katmanları ile ele alarak kurguluyor ve kurum kültürümüzü oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda Türkiye'de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırlamanın heyecanını taşıyoruz. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuza aşağıdaki ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sürdürebilirlik Raporu 2021 Sürdürebilirlik Raporu 2021
Sürdürülebilirlik Raporu
Aras Kargo olarak ekonomik, çevresel ve sosyal odak alanlarımızdaki öncelikli konulardan, performans metriklerimize; akılcı hedeflerden yönetişim mekanizmalarına kadar altyapımızı, sürdürülebilirliği tüm katmanları ile ele alarak kurguluyor ve kurum kültürümüzü oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda Türkiye'de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırlamanın heyecanını taşıyoruz. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuza aşağıdaki ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sürdürülebilirlik Raporu Türkçe Sürdürülebilirlik Raporu Türkçe
Cinsiyet Eşitliği
“Çeşitlilik - kapsayıcılık” ve “cinsiyet dengesi”ni önceliklendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri ve Global Compact imzacısı olarak verdiğimiz uluslararası taahhütlerimize dair çalışmaları “Sürdürülebilirlik” çatısı altında yürütüyoruz. İnsan Kaynakları politikalarımızda, cinsiyetler arası veya farklılıklara özel ayrımcılığa ve önyargılara tolerans göstermiyor, bu doğrultuda düzenli eğitimlerle farkındalık sağlıyoruz.
Cinsiyet Eşitliği
“Çeşitlilik - kapsayıcılık” ve “cinsiyet dengesi”ni önceliklendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri ve Global Compact imzacısı olarak verdiğimiz uluslararası taahhütlerimize dair çalışmaları “Sürdürülebilirlik” çatısı altında yürütüyoruz. İnsan Kaynakları politikalarımızda, cinsiyetler arası veya farklılıklara özel ayrımcılığa ve önyargılara tolerans göstermiyor, bu doğrultuda düzenli eğitimlerle farkındalık sağlıyoruz.

UN Global Compact imzacısı

Hedeflerimize giderken tüm çalışmalarımızı küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve imzacısı olduğumuz UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 10 İlke’si çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

İşte bu bilinçle çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, rotamızı herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanılabilir ve dengeli bir dünya kurma amacı ile oluşturuyoruz.

İnsan Hakları
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
Çalışma Standartları
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
Kart numarası fotoğrafı
Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli
Kart numarası fotoğrafı
Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
Kart numarası fotoğrafı
İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
Çevre
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele
Kart numarası fotoğrafı
İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

10 İLKE

blue-dots