Aras Kargo Hasar Tazmin

Aras Kargo A.Ş.
Tazmin Prosedürü

Sunduğumuz hizmet ile ilgili müşterilerimizden gelen ve ileride gelecek olan tazminat taleplerinde aşağıdaki prosedürü uygularız.

Tazmin Başvurusu:

Müşterinin (alıcı ya da gönderici), gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimine ya da hizmet biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kargonun göndericisi veya alıcısı konumunda yer almayan 3. şahıslar tazmin başvurusunda bulunamazlar. Online tazmin başvurusu gerçekleştirilir ise tazmin dilekçesinin ıslak imzalı halinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Daha sonra belgenin orijinalinin de Aras Kargo genel müdürlük adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tazmin dilekçesi için tıklayınız.

Tazmin Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler;

Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

  • Ambar tesellüm fişinin fotokopisi (varsa ibraz edilmeli)
  • Hasar / zıya halinde gönderi içeriğinin değerini teşvik edici resmi nitelikte belge, (gönderilen ürüne ait satış faturası yoksa alışa istinaden fatura, fiş vb.), ürüne ait belge bulunmaması halinde emsal fatura, ticari gönderilerde ayrıca taşıma tarihine ait ürün sevk irsaliyesi (“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendine göre sevk irsaliyesi düzenlenmesi şarttır.”)
  • Kargo içeriği tamir edilecek ürün ise servis formu, tamirat yapıldığına ilişkin fatura, değişen parça faturaları, hasarlı ürüne ait fotoğraf

Tazmin Dosya Değerlendirme Süreci

A-İnceleme
B-Sonuç

Araştırma, görüş isteme süreci tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğü dosya üzerine yaptığı olumlu veya olumsuz görüşüyle birlikte dosyayı Genel müdürlük onayına gönderir.

Yukarıda istenilen belgelerin eksiksiz olarak teslimi tazmin talebinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Aras Kargo A.Ş. araştırma sonucunda istenilen bilgi/belge, görüş ve değerlendirmeyi inceleyerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tazmin talebini reddetme hakkını haizdir.