Vizyon, Misyon ve Politikalar

Vizyonumuz

Sektörde ilk tercih edilen marka olmak

Misyonumuz

Topluma ve çevreye fayda sağlayan kargo hizmeti sunmak

Değerlerimiz

Daima yeninin peşindeyiz

Bir olunca bin oluruz

Var gücümüzle sizin için çalışırız

Sorumluluk alırız

Sadeliğin bereketine inanırız

İşimize tutku ile bağlıyız

Dünyaya taşar, Dünyayı taşırız

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Aras Kargo Üst Yönetimi; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemleri çerçevesinde kurumsal hedeflerini belirleyip, amaç ve bağlamına uygun olarak; Aras Kargo, Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetimi anlayışıyla, paydaş (müşterilerin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, hissedarlarının, toplumun) beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için aşağıdaki politikaların etik kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu olarak, faaliyetlerimizle ilgili standartların gerekliliklerini, uygulanabilir yasal ve diğer şartlar ile uygunluk yükümlerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

Kalite Politikamız
 • Süreç risk ve fırsatlarını değerlendirerek, kurum performansını sürekli iyileştirmek
 • Teknoloji kullanımını, eğitimi ve yaratıcılığı teşvik ederek sürekli gelişmek
 • Performansımızı sürekli iyileştirerek, paydaş memnuniyetini arttırmak
 • Bütün kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak rekabet gücünü korumak
Kalite Politikamız
 • İş yerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını iyileştirerek, işle ilgili olası yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlike kaynaklarından ve önemli çevre boyutlarından kaynaklanabilecek potansiyel etkileri imkanlar dahilinde kaynağında ortadan kaldırmak
Kalite Politikamız
 • Açık iletişimin sürekliliğini teşvik eden uygulamalar geliştirmek,
 • Paydaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmak,
 • Şikayetleri, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almak ve çözümlemek,
 • Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermek,
 • Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyim ve yönetimin tam desteği ile kendini sürekli iyileştiren ve hesap verebilen, bir organizasyon olmak
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • Süreç risk ve fırsatlarını değerlendirerek, kurum performansını sürekli iyileştirmek
 • Teknoloji kullanımını, eğitimi ve yaratıcılığı teşvik ederek sürekli gelişmek
 • Performansımızı sürekli iyileştirerek, paydaş memnuniyetini arttırmak
 • Bütün kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak rekabet gücünü korumak
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • İş yerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını iyileştirerek, işle ilgili olası yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlike kaynaklarından ve önemli çevre boyutlarından kaynaklanabilecek potansiyel etkileri imkanlar dahilinde kaynağında ortadan kaldırmak
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • Açık iletişimin sürekliliğini teşvik eden uygulamalar geliştirmek,
 • Paydaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmak,
 • Şikayetleri, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almak ve çözümlemek,
 • Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermek,
 • Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyim ve yönetimin tam desteği ile kendini sürekli iyileştiren ve hesap verebilen, bir organizasyon olmak
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak çevresel kirliliği önlemek, çevreyi korumak, kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,
Müşteri İlişkileri Politikamız
 • Süreç risk ve fırsatlarını değerlendirerek, kurum performansını sürekli iyileştirmek
 • Teknoloji kullanımını, eğitimi ve yaratıcılığı teşvik ederek sürekli gelişmek
 • Performansımızı sürekli iyileştirerek, paydaş memnuniyetini arttırmak
 • Bütün kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak rekabet gücünü korumak
Müşteri İlişkileri Politikamız
 • İş yerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını iyileştirerek, işle ilgili olası yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlike kaynaklarından ve önemli çevre boyutlarından kaynaklanabilecek potansiyel etkileri imkanlar dahilinde kaynağında ortadan kaldırmak
Müşteri İlişkileri Politikamız
 • Açık iletişimin sürekliliğini teşvik eden uygulamalar geliştirmek,
 • Paydaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmak,
 • Şikayetleri, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almak ve çözümlemek,
 • Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermek,
 • Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyim ve yönetimin tam desteği ile kendini sürekli iyileştiren ve hesap verebilen, bir organizasyon olmak