Sosyal Sorumluluk Platformlarımız

Bugün için iyi ve değerli ne varsa ‘Yarına Taşıyoruz’!

‘Sizin için önemliyse, bizim için önem taşır’ diyerek çıkıyoruz her yola. Önem taşıyanların en başında ise geleceğimiz geliyor. Yaşam kaynağı ormanlarımızı, denizlerimizin maviliğini, enerjimizi ve kaynaklarımızı, kısaca bugün iyi ve değerli ne varsa onu yarına taşıyoruz.

Denizin mavisini yarına taşıyoruz!
TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile birlikte 7 yılda 15 farkı kıyıda topladığımız atıkların ekonomiye geriye kazandırılmasıyla 2 bin 480 kilo karbon emisyonu azaltımı sağladık. Böylece 107 ağacın ömrü boyunca yakaladığı karbondioksite eşdeğer bir azaltım yaptık.
Denizin mavisini yarına taşıyoruz!
TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile birlikte 7 yılda 15 farkı kıyıda topladığımız atıkların ekonomiye geriye kazandırılmasıyla 2 bin 480 kilo karbon emisyonu azaltımı sağladık. Böylece 107 ağacın ömrü boyunca yakaladığı karbondioksite eşdeğer bir azaltım yaptık.