İyi Bir Dünya Bizde Önem Taşır

Topluma ve çevreye fayda sağlayan kargo hizmeti sunma misyonu ile ilerliyor, her daim yeninin peşinde, her geçen gün büyüyen, gelecek nesilleri düşünen, insana ve çevreye duyarlı bir şirket anlayışı ile tüm paydaşlarımızla beraber yürüdüğümüz bir sürdürülebilirlik yolculuğu hayal ediyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefliyoruz.

Bu yolculuğa çıkarken genelden özele bir bakış açısıyla sürdürülebilirliği tüm katmanları ile ele alıyor ve şirketimiz için uygun hale getiriyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal odak alanlarımızda öncelikli konularımızdan, performans göstergelerimize; akılcı hedeflerden yönetişim mekanizmalarına kadar sürdürülebilirlik altyapımızı bu doğrultuda kurguluyoruz. Sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin uzun vadeli bir yolculuk olduğu anlayışı ile çalışmalarımızın çıktısı olarak 2025’i ilk hedef yılı belirlemekteyiz.

UN Global Compact İmzacısı

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)1 imzacısı olduğumuzu tüm paydaşlarımıza iletmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı küresel hedefler doğrultusunda geliştirmeyi ve sorumluluğumuzun bilincinde UN Global Compact’in 10 İlke’si çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

1. United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede birçok şirket ve şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. UN Global Compact, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

Sürdürülebilirlik Rotası olarak isimlendirdiğimiz bu yolculuğumuzda, kurumsal hedeflerimiz kapsamında sürdürülebilirliği temel alarak paydaşlarımıza vermiş olduğumuz tüm taahhütlere ulaşma hedefi ile var gücümüzle çalışıyoruz.

Ekonomik

İnovatif ve sürdürülebilir çözümler ile müşterilerimize daha hızlı, verimli ve sorumlu hizmet sunabilmeyi ve operasyonel mükemmeliyeti sağlamayı her daim en ön planda tutuyoruz.

Sosyal

Çalışanına değer veren, etik, eşitlikçi ve güvenli iş ortamı oluşturarak çalışan haklarının gözetildiği ve çalışan bağlılığı yüksek bir çalışan ekosistemi anlayışını benimsiyoruz.

Çevresel

İklim değişikliği ile mücadele ve çevre bilinci ile lokasyon ve filo bazlı karbon ayak izimizi, enerji verimliliği ve temiz filo projelerimiz ile en aza indirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışan bağlılığı yüksek bir çalışan ekosistemi anlayışını benimsiyoruz.