Kalite Yönetim Sistemi

Paydaş beklentilerini ve performans sonuçlarını temel girdi olarak alan stratejik planlama sürecimize paralel olarak, çok sayıda yeni proje ve sistemle Türk Kargo sektöründe öncü konumumuzu korumayı amaçlıyoruz.

2000 yılında bir Bölge Müdürlüğü bünyesinde başlattığımız Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurma çalışmalarını, 2004 yılı ISO 9001 KYS faaliyetleri ile birlikte Aras Kargo genelinde tanımladık. 2006 itibarıyla sistemin yayılımını gerçekleştirerek, Türkiye genelindeki tüm birimleri kapsayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ‘ni aldık.

2007 yılında paydaş ilişkilerinde kaliteyi yükseltmek, verimliliği artırmak, rekabet gücünü korumak ve yönetim sistemine bir yapı oluşturmak amacıyla; Kalite Yönetimi'nin temel kavramlarının yönetim sistemi biçiminde yaşama geçirilmesinin ifadesi olan “EFQM Mükemmellik Modeli” ni iş yapma biçimi olarak benimsedik. Bu doğrultuda ilk adım olarak 2007'de Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık ve Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlattığı Ulusal Kalite Hareketi 'ne katılım sağladık.

Belgeler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
Mükemmellikte Kararlılık
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız
Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız