Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
Operasyonel Taşıma Standartları

Kargo Tanımı; Belirli sürelerde bir yerden başka bir yere taşınan dosya, paket, koli, sandık vb. içerisindeki eşya ve emtialar’ a denir.

Kargo Taşımacılığı; Aynı şehir içerisinde, şehirlerarasında veya ülkemizle diğer ülkeler arasında eşya ve emtia taşınmasının belirli süre içinde yapılması işine kargo taşımacılığı denir.

ATF Kullanım Standardı:

Şubeden veya adresten kargo alımı esnasında düzenlenmesi gerekir. Alıcı ve Gönderici iletişim bilgileri hizmet, kargo, adet ve ödeme tipi ile kargo alım tarihi eksiksiz olacak şekilde belge üzerine yazılır ve karşılıklı imzalanarak birinci nüshası müşteriye teslim edilir. Boş ATF belge ve koçanının müşterilere ve üçüncü şahıslara verilmesi yasaktır. Adresten Alım sürecinde müşterilere ait sevk irsaliyesi/fatura vs. imzalanması yasaktır.

Teslimat Şekillerimiz

 1. Şubeden teslimat,
 2. Alıcı adresinde teslimat,
 3. Mobil alanda teslimat,
 4. At dışı

Kargo Tiplerimiz

 1. Dosya
 2. Koli
 3. Mi

Kargo Ulaştırma Türlerimiz

 1. Kara,
 2. Deniz,
 3. Hava

1-KARGO TİPLERİMİZ

A-Standart Dosya Gönderimi

Standart Dosya gönderimi 0 - 0,5 Kg/Desi aralığında içeriği doküman olan ve belirli bir noktadan belirli bir noktaya daha önceden belirlenmiş ve sistemimizde taahhüt edilmiş olan teslim sürelerinde teslimatını gerçekleştirdiğimiz hizmetimizdir.

B-Standart MI Gönderimi

0,50 – 2,00 Kg / Desi aralığındaki gönderiler için “Mi“ diye tabir edilen içeriği emtia olan ürünleri taşıdığımız özel bir hizmettir.

Sevk edilen ürün eğer ticari bir ürün ise, gönderici müşterinin müşteri sevk irsaliyesi belgesi ile bireysel bir gönderi ise içerik beyanın alınarak sevk edilmesi gerekir.

2-KARGO ULAŞTIRMA TÜRLERİMİZ

 A-DENİZ AKTARMALI TAŞIMACILIK:

Türkiye deniz sahasındaki, Adalara tek parçada 99 dm3 (30 Kg) olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bu lokasyonlara yoğunluğa bağlı olarak her gün ve veya haftanın belirli günleri Mobil adres olacak şekilde kargo sevkiyatı ve teslimat yapılmaktadır. Mücbir nedenlerden doğan teslimat gecikmeleri Aras Kargo A.Ş. nin sorumluluğunda değildir.

 B-HAVA AKTARMALI TAŞIMACILIK:

Yurt içinde yapılan gönderilerde dönemsel ve güncel olarak sistemimizde belirtilen limit ve sürelerde teslimat yapılır. Bu limit ve süreler tamamen tedarikçi hava taşımacı firmaların güncellemelerine göre belirlenmekte ve bu hizmet müşterilerimize sunulmaktadır.

Hava taşıma kuralları kapsamında taşınacak olan malın 1,40 metre uzunluğunu geçmemesi ve tek parçada 30 kg. üstünü geçmemesi gerekmektedir.

Taşıyıcı hava firması bu taşımayı zamanında yapmak için her türlü makul çabayı göstermeyi üstlenir. Taşıyıcıya kusur atfı mümkün olmayan durumlarda veya beklenmeyen hallerde; taşıyıcı, başka taşıyıcıları veya uçakları kullanabilir ve önceden bildirmeksizin yükletenin yararlarını da gözeterek taşımayı diğer taşıma araçları ile yapabilir. Taşıyıcı hava yolu yol düzeni seçmeye veya değiştirmeye veya yol düzeni dışına çıkmaya yetkilidir.

Bu sebeple oluşabilecek Rötar-İptal ya da hava yolu firmasından kaynaklı mücbir sebep statüsüne giren tüm hallerde sorumluluk yasal olarak hava taşıyıcısı firmaya ait olup Aras Kargo bundan dolayı sorumluluk almamaktadır.

Taşıtılacak Dosya-Paket-Koli-Çuval-Sandığın ambalaj sorumluluğu ve taşımaya uygun ambalajlanması göndericiye aittir. İçerisinde taşınması hava yolu firmalarında ve yasalarca yasaklanmış ürün, IATA tarafından Tehlikeli Madde statüsü bulunan ürünler ile birlikte canlı hayvan taşınmaz.

Gönderimi yapılmak istenen paket eğer soğuk zincir statüsünde ise taşıyıcı hava yolu firmasının belirlemiş olduğu paketleme kurallarında belirtilen etiket ve işaretlemeler yapılmak zorundadır ve en az uçuş saatinden İstanbul’da 5 saat önce Aras Kargo Şubelerine, diğer illerde ise her ilin konumuna göre çok daha önce bırakılması ve paket içerisinde ürünü 48 saat boyunca korumaya muktedir kuru buz bulundurulması gerekmektedir. Soğuk zincir kapsamındaki ürünlerin bozulmasından doğan zararlar Aras Kargo A.Ş nin sorumluğunda değildir.

C-KARA AKTARMALI TAŞIMACILIK:

Mevcut taşıma standartlarımız çerçevesinde, Kara yolları taşımacılık kanunu kapsamında olan belge ve süreçler ile Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde kara yolu taşımacılık kuralları standardımızdır. Karayolu taşımacılığımızda Aras Kargo A.Ş tarafından mücbir nedenler dışında kalan süreçlerde beyan edilen ulaşım ve teslimat sürelerimiz 0-600 Km 24 saat,  600 Km üstü 48 saat ( İstanbul - Hakkâri ve Kıbrıs varışlı kargolar 72 saat ) sınırlı olup kargo teslimatlarının gün içerisinde yapılması esastır.

3-TESLİMAT ŞEKİLLERİMİZ

A-MOBİL ALAN

Sistemimizde güncel bulunan (Mobil Hizmet) ve dönemsel belirlenen günlerde, Belde ve Köylerimize nüfus, merkeze ulaşım mesafesi, sanayi potansiyeli, Resmi kurum-Banka mevcuduna göre MOBİL GÜN tamınlaması ile teslimat yapılır. Mobil Alana ait Kata teslimatlar da Standart Kargo kuralları geçerlidir.

B-AT DIŞI TESLİMATLAR

Varış biriminin günlük faaliyet ve mobil alanı dışında kalan noktalara gelen kargolarda adrese teslim hizmeti verilmemektedir. Bu noktalar Adrese Teslim Hizmeti dışında kalmaktadır.

C-ŞUBEDEN TESLİMAT

Hizmet tipi şube teslim (AH, Tİ ve SMS ) olan ve bir önceki günden alıcısına teslim edilemeyen gönderiler kargonun alıcısına veya kargo almaya yetkisi olan kişilere teslimatı yapılır.

D-AT’ de TESLİMAT

Hizmet tipi AT ve kargonun alıcısına veya kargo almaya yetkisi olan kişilere teslimatı,

E- İADE KARGO STANDARDIMIZ

Alıcısına herhangi bir nedenden dolayı teslimatı yapılmayan kargoların, teslimat şubesine ulaştıktan sonra çıkış şubesine iade edilmeden önce şubede bekletme süresi maksimum üç günüdür. Üç iş günü süresi zarfında kargoların çıkış şubelerine iade edilmesi söz konusu olur ise, teslimat şubesinin çıkış şubesinden iade onayını teslim edememe nedenini sistem üzerinden beyan ederek onayı dahilinde kargonun çıkış şubesine iade edilmesi sağlanabilir.

ARAS KARGO ‘DA ÖLÇÜM TARTIM UYGULAMASI STANDARDIMIZ

Gönderinin ölçümü yapılırken, Yurtiçi gönderilerde En, boy ve yükseklik birim değerleri birbirleri ile çarpılır ve 3.000 e bölünür. (En*Boy*Yükseklik/3.000= olması gereken değer 20*35*40/3.000=9,33)

Yurtdışı gönderilerde En, boy ve yükseklik birim değerleri birbirleri ile çarpılır ve 5.000 e bölünür. (En*Boy*Yükseklik/5.000= olması gereken değer” 20*35*40/5.000=5,6)

Ölçüm Tartım sonucunda desi ve kg. olarak sisteme kayıt girilir. Yüksek olan baremden fiyatlandırılır.

STANDART DIŞI KARGO TANIMIMIZ

STANDART DIŞI KARGO TANIMI

Şubelerimizde toplama ve teslimat anında özel araç ve ek personel gerektirecek, Transfer Merkezlerimizde konveyöre indirilemeyecek, elleçleme ve istifleme sorunu yaratıp tek kişi ile opere edilemeyecek, yeterli sağlamlıkta taşıma ambalajı olmayan, yanındaki kargolara zarar verebilecek evsaftaki kargolar, Türk Ticaret Kanunu, Posta Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile diğer mevzuatlar dâhilinde taşınması yasak olan ve tehlikeli maddeler standart dışı kargolardır ve taşıma güvencesi olmadan taşıma işlemi yapılmaktadır.

ÜRÜN İÇERİĞİNE GÖRE STANDART DIŞI KARGO TANIMLARIMIZ

İçeriği Sıvı İhtiva Eden Kargolar: Bireysel ve Kurumsal müşteri ayrımı yapılmaksızın tüm müşterilerimizin içeriği sıvı olan tüm kargoları ve tenekeleri Standart Dışı Kargodur. Ambalajı taşıma standartlarında ise; taşıma güvencesi olmadan taşınabilmektedir. (Sıvı taşımacılığına konu ürünlerin taşınması; şayet bidon içerisinde ise ek sızdırmaz ambalajlı, teneke ise sandık içerisinde, diğer sıvı muhteviyası ürünlerin de çift oluklu mukavva içerisinde ikinci koruyu ambalaj ile yapılacaktır.) İnsan sağlığına zararlı olabilecek sıvı ürünlerin taşınması kesinlikle yasaktır. (Kimyasal içerikli, tuz ruhu, çamaşır suyu vb.gibi…)

Kimyasal Madde İçeren Gönderiler: Tüm müşterilerimizin yanıcı, patlayıcı, zehirleyici her türlü sıvı ve gaz özelliği bulunan gönderileri ile içeriği biyolojik tehlike içerdiğinin dış yüzündeki uyarı stickerları ile belirlenmiş, uyuşturucu vb.gibi gönderiler Standart Dışı Kargodur. Taşınması kesinlikle yasaktır.

Ağır, Adetli veya Uzun Kargolar:

 1. Uzunluğu 270 cm geçen çıta ve çubuk şeklindeki kargolar
 2. Çevre ölçüsü 400 cm’yi geçen paletler. ( Euro palet 120x80 olduğu varsayılarak bu ölçü üzeri standart dışına çıkmakta ve tehlike arz etmektedir.)
 3. Palet yüksekliği maksimum 180 cm ve ağırlığı 500 kg. olmalıdır. Bu ölçüler dışı Standart Dışı Kargodur.

Ambalajı taşıma standartlarında ise; taşıma güvencesi olmadan Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile taşınabilmektedir.

Şekilsiz Kargolar: Ambalajları ve gönderilerin içeriği sebebiyle istifleme imkânı bulunmayan tüm şekilsiz kargolar ile yine ambalaj dışına taşacak şekilde sivri uçlu, kesici aksamlı ve çıkıntılı her türlü kargo standart dışı kargodur.  Ambalajı taşıma standartlarında ise; Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile taşınabilmektedir.(Şekilsiz kargolar sandıklı palet üzerinde taşınabilir)

Yetersiz Ambalaja Sahip Kargolar: Taşıma ambalajı, içine konan ürünün ağırlığını taşıyacak derecede mukavemetli olmalıdır. Ambalaj; sağlam olmalı üzerinde ıslaklık, delik ve yırtık olmamalıdır. Alt, üst ve yanlardan bantlı olmalıdır. Bunların haricinde tüm gönderiler Standart Dışıdır.

Yiyecek Maddesi İçerikli Gönderiler: Taşıma esnasında bozulabilecek veya zarar görebilecek her türlü yiyecek ve etrafındaki kargoları etkileyen ve sinen kokulara sahip kargolar Standart Dışı kargodur. Ambalajı taşıma standartlarına uygunsa Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile sigortasız olarak taşınabilmektedir.

Tüm bunların yanında; Soğuk Zincir, Cam içerikli ürünler, her türlü değerli kağıt ve maden ile ateşli silahlar Standart Dışı Kargo kapsamına girmektedir. Ambalajı taşıma standartlarına uygunsa Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile sigortasız olarak taşınabilmektedir.

Bu maddelerden Ağır ve Uzun Kargolar ile Şekilsiz Kargo statüsünde olanları mevcut taşıma fiyatlarının üzerinde ek bir bedel ile taşınması yapılabilecektir. Burada ki amacımız Standart Dışı kargo olmaları sebebiyle alım ve teslimlerinde 1 kişinin değil, belki 2 işi ve özel araçlarla sevk edilmesi, bunların yanında araçlarımızda mevcut desilerinden fazla yer kaplamalarıdır. Bu tür kargoların taşınması sırasında +1 gün teslimat süresine eklenir.

TAŞIMADIKLARIMIZ

 1. Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer gönderilere zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.
 2. Mücevherat, , değerli maden ve taşlar, bonolar, menkul kıymetler, canlı hayvan, boş konteynır, sanat değeri olan her nevi değerli emtia,
 3. Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 4. Tıbbı veya bireysel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler hariç afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
 5. Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilmesine yazılı izin verilenler haricindeki hayvanlar.
 6. Kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız hayvanlar.
 7. Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.
 8. İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.
 9. Temel ücret göz önünde bulundurularak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurt içi ve yurt dışı haberleşme gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi,
 10. Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri,
 11. Vergi Usul Kanunu’nun elektronik tebliğe ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi,
 12. Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması,
 13. Kıymetli evrak kapsamına giren çek, senet, hisse senedi, tahvil vb, altın ve gümüş, ziynet eşyası, kıymetli madenler ile para ve benzeri nitelikteki, taşınması Türk Ticaret Kanunu tarafından yasak edilen emtialar taşınmaz.
 14. (5584 Sayılı Posta Kanunu ve sair mevzuat kapsamında posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup vb.) ve taşınması yasalarca men edilmiş her türlü kargoyu.)
 15. Uç kısımları köşebent ile kapalı olmadıkça kurumsal ve bireysel müşterilerin delici kargolar.
 16. Kurumsal ve bireysel müşterilerin yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu, her türlü sıvı ve gaz özelliği bulunan kargolarını, dolu ve boş gaz tüplerini, sıvı makine ve mutfak yağları ve tarım ilaçları taşınmayacaktır.
 17. Yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu olmayıp da akıcı kargo olan kimyasal madde içerikli kargolar.
 18. Dikenli tel
 19. İçeriği biyolojik tehlike arz eden ve insan sağlığını tehdit edebilecek her türlü kargoyu.
 20. Çevresindeki kargoları etkileyen ve sinen kötü kokulara sahip ambalajı taşıma standartlarına uygun olmayan kargoları
 21. Üretici belgesi olmayan kurumların Tütün Ürünleri; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarda satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.
 22. Silah, uyuşturucu vb. yasal olmayan kargolar.
 23. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin gereği Fabrikalar ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahların taşınması yasaktır. Yivsiz tüfek taşımacılığı Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile sigortasız olarak taşınabilmektedir.
 24. Ambalajına bakılmaksızın kepçe kazması, drenaj borusu, dikenli tel, sanayi vanası, inşaat, konut asansörü vb. ürünlerin taşınması yasaktır.
 25. Balık, canlı hayvan, ölü hayvan, et, tavuk, bağırsak, yumurta, ham deri insan ya da hayvan doku örneği, cenin biyopsi, tahlil numunesi içeren kargoların, içeriğinin hassas olması ve insan sağlığını tehlikeye düşürmesinden dolayı taşınması ve kabul edilmesi yasaktır.
 26. Buzdolabı taşıması yapılmamaktadır.
 27. Ticari amaçlı olan gönderilerde sevk irsaliyesi ya da ürün faturası olmayan emtiaların taşınması yasaktır.

ÖZEL ŞARTLARDA TAŞIDIKLARIMIZ (TAŞIMA GÜVENCESİ OLMADAN)

 1. Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeler, bu şartları karşılaması kaydıyla,
 2. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan “Üretim İzni Uygunluk Belgesi” alan firmalar ile “Toptan Satış Belgesi” alan gerçek ve tüzel kişilerin, başka bir toptancıya veya perakende satıcıya, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış belgelerini ibraz etmek şartı ile kargo yoluyla tütün mamulü gönderebilirler. (manüel kodlama yapılması, barkot plakası takılması şartı ile ve ambalajın sağlam olması koşuluyla çuvalla taşınabilir. Bu konudaki takip transfer merkezine aittir.)
 3. Kamu kurumları tarafından ya da kamu kurumlarına gönderilecek tütün mamulleri ile tütün mamullerinin analizini yapan laboratuvarlara tütün mamulleri gönderebilirler. (manüel kodlama yapılması, barkot plakası takılması şartı ile ve ambalajın sağlam olması koşuluyla çuvalla taşınabilir. Bu konudaki takip transfer merkezine aittir.)
 4. Vitray, cam ve camdan yapılmış eşyalar, ayna, mermerden yapılmış eşyalar, porselen , seramik, tutkal, oto camı, strafor ile destekli koli içerisinde olmayan otomotiv aksamları, gıda ürünleri, kullanılmış, tamir amaçlı sevk edilen elektronik ürünler, yanıcı patlayıcı özelliği olmayan her türlü sıvı madde, temas halinde insan sağlığına zararı olmayan sıvılar.
 5.  Gönderen, bu nitelikteki kargonun hasar ve zayiinden, ayrıca taşıma esnasında diğer kargolara verdiği zarardan doğrudan sorumludur. 
 6. Orijinal ambalajında olmayan elektrikli beyaz ve elektronik eşyalar, klima müzik aletleri, boş toner sorumluluk belgesi alınarak taşınacaktır. Bu tür ürünlerin ambalajsız sevk edilmesi yasaktır. Fırın orijinal ambalajında değilse sigortasız olmalı, orijinal ambalajında ise cam aksamı hariç sigortalı taşınabilir.
 7. Kürk, Saat, Tesbih, Derin dondurucu, Elektrikli ısıtıcı, Davlumbaz, Mobilya
 8. Kolilenmiş ve sandık içine alınmış diğer ev eşyaları, kargo standartlarının tümüne uymak şartıyla sorumluluk belgesi alınarak taşınacaktır. (Bu kargolar ÜG ve indirimsiz fatura düzenlenip şubeye getirilmek ve şubeden alınmak şartıyla taşınabilir.)
 9. Ambalajları belirli standartlarda olan kurumsal müşterinin sıvı kargoları Genel Müdürlük Operasyon uygunluğu ile sözleşmede belirlenen koşullarda taşınacaktır.(Sözleşmelerinde belirli bir ambalaj standardının tespiti yapıldıktan sonra ancak taşınabilir.)
 10. Kullanılmış veya tamir amaçlı sevk edilen cep telefonları, paket açık şekilde IMEI numarası alınarak sigortasız sorumluluk belgesi alınarak teslim alınır sisteme bu detaylar kayıt edilerek taşınabilir.
 11. Soğuk zincir kapsamına giren ilaçlar ve tıbbi ürünler (Genel Müdürlük onaylı, Kuru buz ile 3 gün korumaya alınmış, üzerinde İLAÇ STİCKERİ olan kargolar, Transfer Merkezlerince Kafes içerisinde taşınacak olup, varış birimleri tarafından günlük teslimatları sağlanabilmesi koşulu ile sigortasız sorumluluk belgesi ile.)
 12. Radyatör ve rulman orijinal ambalajında değilse sorumluluk belgesi ile taşınabilir. Motorsiklet, özel sandık, kafes ile taşınmalı diğer durumlarda sorumluluk belgesi ile taşımalıdır.
 13. Vida, zincir, somun, çivi gibi metal malzemeler, sağlam sandık veya plastik kaplar içerisine 25 Kg’dan az ve kodlama yapılabilen ambalajlarda taşınabilir.
 14. Rulo halinde ki ev mefruşatları; Perde, halı ve kumaş, perde, basılı evrak vb. ürünleri koruyucu, çemberlenmiş sıvı ve toz geçirmeyen ambalaj içerisinde taşınabilir.
 15. 50 kg  / Desi ’ ye kadar olan Kuru Gıda, Tekstil ürünleri vb. kargoları (manüel kodlama yapılması, barkot plakası takılması şartı ile ve ambalajın sağlam olması koşuluyla çuvalla taşınabilir
 16. Operasyonel taşıma standartlarına ek olarak Kurumsal Müşteriler ile yapılan taşıma sözleşmeleri gereği hareket edilecektir.

TEHLİKELİ MADDELER

Taşımadığımız Tehlikeli Maddeler Ve Risk Dereceleri

Sınıf 1 - Patlayıcı Maddeler Patlayıcı Maddeler

Sınıf 2 - Gazlar (Alev alabilir, basınçlı, zehirli)

Sınıf 3 - Alev alabilir sıvı maddeler.

Sınıf 4 - Alev alabilir katı maddeler.

Sınıf 5 - Oksitleyici madde, Organik peroksitler.

Sınıf 6 - Zehirli ve bulaşıcı maddeler.

Sınıf 7 - Radyoaktif maddeler.

Sınıf 8 - Korosif (Aşındırıcı Maddeler)

Sınıf 9 - Muhtelif ( Kuru buz ve Mıknatıslı maddeler)

Taşımadığımız Gizli Tehlikeli Maddeler:

Taşıyacağımız tüm paketler için çok hassas kontrollerin yapılması bir zorunluluktur. Bazen çok normal gibi görünen malzemeler taşıma esnasında en yüksek riski oluşturabilecek birer materyal olabilir.

 1. Aerosel’ler (Basınçlı alev alabilir gaz)
 2. Bazı Otomobil parçaları (Aküler, Hava yastıkları)
 3. Kimyasal Maddeler (Korosif maddeler, alev alabilir katı ve sıvı maddeler)
 4. Tüpler (Basınçlı gaz)
 5. Tanı numuneleri (Kan numuneleri )
 6. Bazı Dalgıç araçları (Yüksek şiddetli dalış lambaları)
 7. Bazı Elektrikli aletler (Mıknatıslı maddeler)
 8. Bazı Elektrikler çalışan aygıtlar (Tekerlekli sandalyeler)
 9. Yangın söndürücüler
 10. Çakmaklar
 11. Kimyasal Malzemeler
 12. Boya
 13. Parfüm büyük miktarda ise
 14. Bazı Fotoğrafçılık malzemeleri ( Kimyasal malzemeler)
 15. Bazı Tamirci takımları
 16. Bazı Alet takımları
 17. Bazı Silahlar (Patlayıcı maddeler)

Ambalaj Nedir?

Ambalaj, içinde bulunan malzeme ya da ürünü koruyan, ürünü temiz ve güvenilir şekilde saklayıp, depolanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan malzemedir.

Ambalajın yararları

 • Ürünü korur,
 • Bozulmasını önler,
 • Maliyeti azaltır,
 • Koruyucu tedbirdir,

Kargo taşımacılığı ile sevk edilecek ürünlerin ambalajlanmasında dikkat edilecek konular:

 • Kargo birçok noktada el ile işlem, ( yükleme ve İndirme )göreceği için ürünün muhtevasına uygun sağlamlıkta olması önem arz eder.
 • Ürün orijinal ambalajında olup da ürünün satış değerini etkilemesi söz konusu olacak ise orijinal ürün ambalajının üzerine kargo sevkiyatı sırasında korunması amacı ile 2. Bir ambalaj ile ambalajlanması gerekir.
 • Ambalajın içerisine ürün yerleştirilmesi aşamasında ürünün koli içerisinde boşluk kalmayacak şekilde sabitlenmesi önemlidir.
 • Ambalajın yolculuk esnasında açılmayacak şekilde kapatılması bantlanması önemlidir.
 • Ambalajın içerisine taşıyabileceği kadar ürün konulmalıdır.
 • Ambalaj mümkün ise sadece 1 sevkiyat için kullanılmalıdır. Eğer koli üzerinde önceki sevkiyatlara ait barkotlama var ise bu eski sevkiyat barkodu tamamen temizlenmeli çıkartılmalıdır.

AMBALAJLAMA - MALLARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN GENEL ŞEMETİK İŞARETLER

Ambalâjlar, genellikle menşei ülkenin dilinde taşıma talimatları ile işaretlenir. Bu işaretleme, bir ölçüde gönderilecek malın güvencesi olabilse de, farklı dilleri kullanan ülkelere malın gönderilmesinde veya transit geçişinde az bir değer ifade eder ve ambalâjı taşıyan kişiler okur-yazar değilse hiç bir değer ifade etmez.

Şematik semboller, genellikle gönderilecek malın taşıma amaçları için en iyi çözümdür ve bunların uygulanması, şüphesiz malın hatalı taşınmasından kaynaklanan zarar ve kayıpları azaltacaktır. Bu standartta belirtilen şematik semboller, ISO/TC 145, Grafik sembollerin kurallarına uygundur.

Şematik sembollerin kullanımı, hasarsız taşıma için herhangi bir garanti sağlamaz. Bu nedenle, iyi bir koruyucu ambalâj, birinci derecede önemlidir.

Bu standarda, taşıma talimatlarını belirtmek üzere fiziksel dağıtım zincirinde, taşıma ambalâjlarının işaretlenmesinde geleneksel olarak kullanılan semboller setini kapsar. Semboller, sadece gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bu standart, herhangi bir mal içeren ambalâjlara uygulanır, ancak tehlikeli maddelerin taşımasına ait özel talimatları kapsamaz.

Şekiller ve Anlamları

Aras Kargo A.Ş de Ambalaj Standardı Tanımı

Üründe hiçbir açıklık kalmayacak şekilde saran kendisine ve başkalarının kargolarına zarar vermeyecek sağlamlıkta olan, ürünün ambalajı içerisinde sallanmasını engelleyecek gerekli desteklerin olduğu ambalaja standart ambalaj denir.

ÜRÜN İÇERİĞİNE GÖRE KARGO AMBALAJLAMA TANIMLARIMIZ

İçeriği İlaç ve veya her türlü Sıvı İhtiva Eden Kargolarda ambalajlama standardımız:

Bireysel ve Kurumsal müşteri ayrımı yapılmaksızın tüm müşterilerimizin içeriği ilaç ve veya her türlü sıvı içerikli olan tüm kargolarının ambalajı diğer kargolara zarar vermeyecek şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Bu tür kargolar delinme, kırılma gibi hasarlanmalar söz konusu olduğunda diğer kargolara zarar verebilmektedir.

Bu neden ile yukarıdaki taşıma standartları ÖZEL ŞARTLARDA TAŞIDIKLARIMIZ kapsamında taşınması söz konusu olan ürünlerde oluşan hasarlanmalar tazminat kapsamı dışında olacak şekilde sorumluluk belgesi ile taşınır.

Ürünün muhtevasına göre koli üzerinde bilgilendirme işaretleri ve gerekli stickerlerin kullanılmış olması gerekmektedir. Bu tür ambalaj yapılmamış kargoların ambalajları standart dışı ambalaj kapsamında değerlendirilir.

İçeriği Her Türlü Elektronik ve Beyaz Eşya, küçük ev aletleri, olan Kargolarda ambalajlama standardımız:

Bu tür ürünlerde Ambalaj, Tüketicilerin alım kararının en çok etkilendiği ürün gurubudur. Dolayısı ile bu tür içerikli ürünlerin ambalajları genellikle ürün raf ambalajı olacak şeklinde tasarlanmıştır.Bu sebeple raf ambalajı ile ürün sevk edilmemesi gerekiyor,ürün sevkinde ayrıca sevk kolisi ile sevk edilmesi gerekmektedir.

Bu ürünlerin kargo taşıma standartlarına uygun ambalajlarının yapılması diğer ürünlerde de olduğu gibi gönderici müşterinin sorumluluğundadır. Aras Kargo A.Ş de Elektronik ve Beyaz Eşya kapsamına giren her türlü üründe ambalaj ve taşıma kurallarına uygun kabul görmüş standart kurallar kısaca aşağıdaki başlıklarda toparlanabilir.

 • Ürünün yapısına bağlı olarak sevkler sırasında kafes ve veya sepet uygulamasında faydalanılmalıdır.
 • Ürünün ambalajlamasında mutlaka ambalajının taşıma sırasında açılmayacak şekilde firmanın güvenlik bant’ ı kullanılarak bantlanması gerekir.
 • Fırın, Bulaşık makinesi gibi ürünlerin alt kısımlarının taşıma sırasında sürtünme vb. olaylara maruz kaldığında ürünün hasar görmeyecek şekilde palet ve köpükler ile desteklenmiş olması gerekir.
 • İkinci el kapsamında olan tüm elektronik ve Beyaz eşyalar, kargo standartlarımız konu başlıklı ÖZEL ŞARTLARDA TAŞIDIKLARIMIZ kapsamındaki detayda belirtildiği gibi sigortasız, sorumluluk belgesi ile taşınabilir.

İçeriği Otomotiv yedek parça olan Kargolarda ambalajlama standardımız:

Otomotiv sektöründe kullanılan yedek parçaların bir kısmı, üretimleri aşamasında çarpışma anında insan hayatını riske atmayacak şekilde tasarlanır ve kullanıma sunulur. Buradan yola çıkarak bahsi geçen ürünlerin başında far ve tampon malzemeler gelmektedir.

Dolayısı ile otomotiv yedek parça gurubunun içerisinde yer alan Oto camı, Far, ayna, kaput, kapı, kaporta içerikli ürünler sigortasız , Taşıma güvencesi verilmeden sorumluluk belgesi ile taşınır, taşımaya elverişli ambalajının yapılıyor olması göndericinin sorumluluğundadır.Bu tür ürünlerde eğilme, yamulma riski bulunan özellikle köşe ve kenarlarının ambalaj içerisinde kaplanarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu standartlarda ambalajlanmamış malzemeler standart dışı ambalajlanmış olarak kabul edilir.

Diğer içerikli Ağır Kargolar, Makine, yedek parça, Gıda ve farklı ürünlerde Kargo ambalajlama standardımız:

Tüm kargoların taşımaya uygun, hem kendine hem de diğer kargolara zarar vermeyecek şekilde ve sağlamlıkta kargo taşımacılığına uygun ambalaj yapılması Aras Kargo A.Ş de genel kabul görmüş kurallar dahil’ inde olup insan gücü ile elleçleme’ ye uygun ambalaj yapılması ve veya konveyör bant sistemi, trans palet, forklift gibi yardımcı elemanlar ile taşınabilecek şekilde palet ve veya ambalaj yapılıyor olması göndericinin sorumluluğundadır.

Sevkiyatlarımız Sırasında Kullandığımız Stickerlerimiz

Kargonun Sevkiyatı süresince, Ürünün özelliğine göre bir sonraki noktada güvenlikli bir şekilde taşınması adına tanımlaması ve ürüne ait var ise hizmetin belirtilmesi için kullanılan etiketlerdir

Hasar Tespit Tutanağı standardı:

Hasar tespit tutanağı, Esas sistemimiz ve Kurye el terminallerimiz üzerinden elektronik sistem üzerinden düzenlenmektedir. Hasar tutanağı manuel olarak düzenlenemez.

Hasar tutanağı sistemi, gönderici müşteriden kargo alımı dahil olmak kaydı ile çıkış şubesinden teslimat şubesine kadar tüm geçiş noktalarında kargoda gözle görülür ambalaj hasarı da dahil tüm hasar tespitlerin kayıt altına alındığı bir sistemdir.

Durum Tespit Tutanağı standardı:

Durum tespit tutanağı, QDMS sistemimiz üzerinde yer aldığı şekli ile müşteri ile karşılıklı imza altına alınarak düzenlenmelidir. Bu belge dışında hiçbir belge ve veya tutanağa ıslak imza ile tutanak tutulması yasaktır.

Durum tespit tutanağı sadece kargo teslimatı sırasında düzenlenir ve müşteri talep eder ise bir nüshası verilebilir. Durum tespit tutanağına, göndericisinden kargo alımı sırasında içeriğinin sayılarak alımın yapılmaması nedeni ile tutanaklaştırma sürecinde koli ambalaj içerisinden çıkan gözle görülür ürünler durumları adetleri belirtilerek tek tek yazılır. Kargonun ambalajında tespit sırasında Aras Kargo A.Ş den kaynaklı olduğu tespit edilmemiş yırtılma, açılma, hasarlanma söz konusu değil ise üründe meydana gelen eksilmeler ve hasarlanmalar Aras Kargo A.Ş nin sorumluluğunda değildir. Tazmine konu edilemez.

Sahipsiz Kargo ve Kayıp Kargo Araştırma standardı:

Sahipsiz kargo; Barkodunun kargo üzerinden düşerek ulaşım ve iletişim bilgilerinin tespit edilememesi nedeni ile gönderici ve alıcısının tespit edilemediği teslim edilemeyen kargolara sahipsiz kargolar denir.

Bir kargonun sahipsiz konuma düşmemesi için alınması gereken önlemler:

 • Barkotlama kurallarına uygulanması
 • Barkodunun düşme ihtimali olan kargolarda barkot plakasının kullanılması
 • Ürüne ve veya ambalajına zarar vermeyecek şekilde çıkış şubesi kodlamasının ambalaj üzerine yapılması

Kayıp kargo Araştırma; Operasyonel Süreç içerisinde alıcısına teslim edilemeyen kargoların araştırma sürecidir. Kayıp araştırma sürecinde uygulamada Esas sistemi üzerinden tüm birimlere elektronik sistem üzerinden araştırması yapılan kargo ile ilgili bilgilendirmenin iletilmesi sağlanır.

Kayıp araştırma süreci kargonun hareket detaylarına bakılarak ilk çıkış ve veya teslimat şubesi tarafından yükleme ve veya indirme işlemlerinin hemen ardından yapılmalıdır.

Kayıp kargonun araştırma süresi 7 iş günü olup kargonun bulunması sorumluluğu ve sürecin takibi sorumluluğu araştırmayı başlatan birimin transfer merkezine aittir. Elektronik ortamda 7 iş günü sonunda kayıp araştırma kaydının olumlu – olumsuz kapatılması sadece birimin bağlı olduğu transfer merkezince yapılabilmektedir. Bu süreç kapatılmadan tazmin süreci başlatılmamalıdır.