Haberler ve Duyurular

Pandeminin gizli kahramanları

Şirketinizin çalışan sayısı, ofis sayısı, cirosu, araç ve depo sayıları hakkında bilgi verir misiniz?

ArasKargo olarak toplam 13 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 14 bin çalışan, 1000’e yakın şube ve 4 bin 500'e yakın aracımızla, Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketlerinden biri konumundayız. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve istikrarlı büyüme trendimizle ülkemize hem istihdam yaratmaya hem de katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürerek, son üç yılda ciromuzu yüzde 50 dolayında arttırdık. Özellikle pandemi döneminde ve öncesinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 2020’nin ilk 9 ayında işlem hacminde yüzde 65’e yakın büyüme kaydettik. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştirmeyi bekliyoruz.

2020 yılına hangi hedeflerle başladınız?

Aras Kargo olarak bu yılı dijitalleşme ve teknolojik yatırım anlamında önemli bir basamak olarak görüyoruz. 2016 yılında başlattığımız dijital dönüşüm hareketini bu yıl başında hayat normal devam ederken arttırmak üzerine planlar yaparken, Pandeminin başlamasıyla birlikte planlarımızı çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Artan e-ticaret hacmine ve değişen tüketici taleplerine göre teknolojik yatırımları yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem veriyoruz.

Bu yıl gerçekleştirdiğiniz yeni yatırımlar ve projeler neler?

Zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek amacıyla başladığımız transfer merkezlerimizi teknolojik hale getirme yatırımlarımıza bu yıl da devam ettik. Yaptığımız yatırımlarla sektörün saatlik işleme kapasitesi en yüksek firması haline geldik. Saatlik işleme kapasitesinde 3 kat artış ile sektörün en iyisi konumundayız. İlk olarak İkitelli Transfer Merkezi’mizi teknolojik olarak yenileyerek merkezin kapasitesini saatte 5 bin 500 gönderiden 27 bin 600’e yükselttik. Geçen yıl İstanbul Orhanlı ve İzmir’deki Transfer Merkezimizi teknolojik olarak yeniledik. Bu yıl da Ankara’yı tamamladık. Yine geçen yıl e-ticaret gönderilerindeki artan hacmi daha iyi yönetebilmek için İstanbul’un iki yakasına küçük paket ayrıştırıcı makine yatırımını devreye aldık. Bu yıl 4 büyük şehrimize daha bu yatırımı taşıdık. Bu sayede kapasite ve verimliliğimizi daha da arttırıyoruz.

Bunların yanında veriye anlık ulaşabilmek ve verimliliğimizi daha da artırmak için kurye el terminallerine yatırım yapıyoruz. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için Kurye Rota Optimizasyonu projesini başlattık. Hayata geçirdiğimiz rota optimizasyonunu sayesinde gönderi sayılarının yükseldiği dönemlerde ek istihdam takviyesinin yanı sıra günlük işlem hacminin doğru yönetilebilmesi için en uygun altyapı kurduk. Son dönemde büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan temassız teslimat uygulaması ise bizim daha önceden hazır olan altyapı çalışmalarımızla en hızlı şekilde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bunu da kodlu teslimat ve yeni tip çipli kimliklerde el terminali ile okuma yöntemiyle gerçekleştirdik.

Yine merkezi veri sistemi projesi ile daha önce şubelerde tutulan müşteri verileri tek merkezde toplayarak, hatalı verilerin önüne geçtik.

Bu yıl önemli yatırımlarımızdan bir tanesi de çağrı merkezleri tarafında yaptığımız iyileştirmeydi. Çağrı merkezimizde sistematik bir değişiklik yaparak, çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttırdık. Ayrıca çağrıların büyük bir oranını oluşturan “kargom nerede” gibi kargo bilgileri ile ilgili sorular için sesli yanıt sistemi etkinleştirerek müşterilerimizin hızlı ve müşteri temsilcisine gerek kalmadan bu bilgilere ulaşabilmesini sağladık.

Pandemi iş süreçlerinize nasıl etki etti? Pandemi ile birlikte e-ticarette büyük bir patlama yaşandı. Bu dönemde nasıl bir sınav verdiniz? Yeni yatırımlarınız ve çözümleriniz oldu mu?

Bildiğiniz gibi süreç ülkemizde Mart ayında başladı ve salgınla birlikte tüketim alışkanlıklarında hızlı ve gözle görülür şekilde değişiklikler oldu. Tüketiciler normal dönemde mağazalardan aldıkları her türlü ihtiyaçlarını pandemi ile birlikte ağırlıklı olarak e-ticaret üzerinden almaya başladı. İşimizi etkileyen en önemli faktör ise gönderilerin yapısının değişmesi oldu. Bu dönemde işyerlerinin kapalı olması, insanların evden çalışmasıyla, toplu teslimat minimuma inerken, tek tek evlere teslimat ile uğradığımız nokta sayısı birkaç kat arttı. Pandemi döneminde işlem hacmimiz bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi. E-ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı da yüzde 90 arttı.

Ülkemizde her geçen gün artan kargo işlem hacminin etkisiyle, verimliliğimizi artırmak adına biz teknolojik yatırımlarımıza hali hazırda birkaç yıl öncesinden başlamıştık. Dijital dönüşüm bizi bu anlamda çok avantajlı bir hale getirdi. Bunun yanısıra operasyonel tecrübe ve yetkinliğimiz başlarda zorlansak da süreci çok iyi bir şekilde yönetmemizi sağladı. Salgın kaynaklı artan işlem hacmine hızla uyum sağladık. Bunda geçmiş yıllardaki yoğun e-ticaret kampanya dönemi için yaptığımız hazırlıkların da büyük faydası oldu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine göre sterilizasyon, maske, mesafe ve temassız ödeme gibi gereken önlemlerin tümünü alarak, tedarik zincirin devamlılığı için hizmet veren sektörlerden biri olduk. Pandemi bize bu dönemde tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu ve hiç durmadan çalışan kargo sektörünün hayati değerini gösterdi. Bu hassas dönemde bizlerin kahramanları olan saha çalışanlarımız, dişini tırnağına takarak hizmet vermeye devam ederek, ülkemizde tedarik zincirinin sürekliliğini sağladılar. Tüm kargo saha çalışanlarına buradan bir kez daha süreçteki emekleri için teşekkür ediyorum. Öncesinde yaptığımız teknolojik altyapı ve transfer merkezleri yatırımlarımız da bizim bu süreci olabildiğince iyi yönetmemizi sağladı. Yine bu dönemde büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan temassız teslimat uygulaması ise bizim daha önceden hazır olan altyapı çalışmalarımızla en hızlı şekilde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bunu da kodlu teslimat ve yeni tip çipli kimliklerde el terminali ile okuma yöntemiyle gerçekleştirdik. Rota optimizasyonunu hayata geçirerek, ihtiyacın fazlalaştığı günlerde günlük iş hacminin doğru yönetebilmesi için doğru bir alt yapı oluşturduk.

İstihdamda bir artış oldu mu?

Pandeminin ülkemizde de yaşanmaya başladığı andan itibaren artan talep, kargo sektörü için yeni bir istihdam fırsatlarını ortaya çıkarttı. Aras Kargo olarak Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana artan iş büyüklüğüne göre yeni istihdam alanı oluştu. İhtiyacın fazlalaştığı günlerde dışarıdan alacağımız istihdamla günlük iş hacminin doğru yönetebilmesi için doğru bir alt yapı kurmaya çalıştık. Bu gayede oluşturduğumuz ‘Esnaf Kurye’ sistemiyle de dönemsel istihdam çözümleri sunduk.

Anadolu’da ne hızda büyüyorsunuz? Kırsal bölgelerde yeni yatırımlarınız oluyor mu? Anadolu ekonomisine katkılarınız neler?

Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketlerinden biriyiz. Ülke genelinde 14 bine yakın çalışan istihdam ediyoruz. Ülkemizin hemen her yerinde 1000’e yakın şube, 28 transfer merkezimiz, 13 bölge Müdürlüğümüz bulunuyor. sistemiyle de dönemsel istihdam çözümleri sunduk.

Artan işlem hacmiyle, kargo gönderilerinin artış gösterdiği yerlerde Mikro Hub, Mini Hub ve şubeler açıyoruz. Bu yıl neredeyse tamamı Anadolu’da 16 Mikro Hub faaliyete geçti. Geçen yıl açtıklarımızla birlikte toplam sayı 20’ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte, farklı ilerimizdeki artış trendini değerlendirerek bu yatırımlara devam edeceğiz.

Teknolojik transfer merkezi yatırımlarımızı da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizin ardından Anadolu’daki transfer merkezlerimize de taşımayı planlıyoruz.

Teslimat tarafında yeni çözümleriniz var mı? Teslimat noktası olarak akaryakıt istasyonları ya da esnafla yeni iş birlikleriniz söz konusu mu? Ya da tamamen farklı bir çözüm?

Pandemi ile birlikte sektörde temassız teslimat önem kazanmış durumda. Altyapımız hazır olduğu için hızla kodlu teslimat ve yeni tip çipli kimliklerde el terminali ile okuma yöntemiyle sosyal mesafeli temassız teslimata geçiş yaptık. Alternatif dağıtım modelleriyle ilgili teslimat noktaları, akıllı kutular konusunda alt yapı çalışmalarımızı hazırlıyoruz. İlgili düzenleyici kurumun görüşü ve onayı sonrasında hayata geçirebileceğiz.

Özellikle pandemi sonrası çok sayıda yeni kargo şirketi kuruldu. Bu durum pazar payınıza nasıl etki ediyor? Rekabet gücünüzü korumak için neler yapıyorsunuz?

Bildiğiniz gibi E-ticaret pazarı da son dönemde en çok büyüyen pazarlardan biri. Bu pazarın beklentisine ve müşteri taleplerine cevap verebilmek için e-ticaret firmaları, kargo sektöründen cevap alamadıkları noktalarda kendi bünyelerinde yeni kargo sistemleri oluşturarak çözüm buldu. Pazardaki hacim artışına endeksli olarak hızlı kurye firmaları da pazarda yerlerini aldılar. Aras Kargo olarak biz değişen tüketici alışkanlıklarını ve e-ticaretin sektörümüzün en önemli müşterilerinden biri olduğunu göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı planlıyoruz ve bir çoğunu hayata geçirdik. Bu yatırımlarla birlikte kapasitemizi artırarak, pazardaki artışa yanıt veriyoruz.

Yıl sonu büyüme ve ciro hedefiniz nedir?

Son üç yıldır çift haneli büyümemizi sürdürerek, gelirimizi yüzde 50 oranında arttırdık. 2020’nin ilk 9 ayında ise yüzde 65’e yakın bir büyüme yakaladık. Pandemi döneminde işlem hacmimiz bir önceki yıla göre 2 kat artış gösterdi, e-ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı yüzde 90 arttı. Büyüme trendinde yakaladığımız ivme ile yıl sonuna kadar 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

2021 gündeminizde neler var? Yeni yatırımlar gündemde mi?

Önümüzdeki dönemde Aras Kargo’nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedefliyoruz. Büyük şehirlerimizin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Anadolu’daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Yine dijitalleşme sürecimizin bir parçası olarak kuryelerimizin çalışma alanlarının sistemlerde otomatik olarak belirlenmesini sağlayarak operasyonel anlamda zamanı daha iyi yönetmeyi hedefliyoruz.

Yine 2021 yılında IT alanında yapacağımız yeniliklerle birlikte kuryelerimizin günlük rotasının sistemini belirleyerek onların da toplamda oluşturulmuş bir mobil entegrasyonla birlikte navigasyonla yollarını bulmalarını sağlamak üzerine yatırımlar yapacağız.

Haberlere Git