Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
Kişisel Veri Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu: Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.
  Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. No:2 Aras Plaza Kavacık / İstanbul

Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. (“Aras Kargo”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında dağıtım, pazarlama, taşımacılık vb. ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi (alıcılar ve göndericiler), çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı ve platform kullanıcılarımızı (internet sitesi, mobil uygulama kullanıcıları) aydınlatmak  amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Ticari faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Mali Bilgiler
 5. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri
 6. Cihaz Bilgileri ve Log Kayıtları
 7. Diğer Bilgiler

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform kullanıcılarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk, medeni durum, vergi kimlik numarası, SGK kimlik numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri,     ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi,  kimlik fotokopisi, müşteri numarası, sosyal medya üyelik bilgileri gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereğive  ticari faaliyetlerimizin  yerine getirilmesi,  kargo hizmetlerinin sunulması sırasında alıcıların veya göndericilerin kimlik tespitlerinin yapılması  amaçlarıyla  toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızdan kimlik bilgilerini ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

İletişim bilgilerini; platform kullanıcılarımızdan, müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Elektronik posta adresi, ikametgah adresi, ev telefonu numarası, sosyal medya hesap bilgileri, faks numarası, iş yeri ismi, iş yeri adresi, unvan, cep telefonu numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve  çağrı merkezi hizmetleri ile canlı destek  hizmetlerini  sağlamak amaçlarıyla  toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızdan iletişim bilgilerini hukuki yükümlülüklerimiz gereği ve platformlarınızın amaçlandığı gibi hizmet vermesi ve hizmetlerimizin  yerine getirilmesi, kimlik tespiti, kargo takibi, çağrı merkezi ve diğer destek hizmetlerinin yürütülmesi   amaçlarıyla  toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Açıklama

İlgili Kişi’nin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

Aile bireylerine ait verileri; çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Anne ve baba ismi soy ismi ile mesleği, kardeş sayısı ve yaşları, eşin ismi ve mesleği, çocuk sayısı ve yaşları,  eğitim durumu gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek ve istihdam amaçlarımız kapsamında   toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızda kurulması muhtemel sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince örneğin; iş teklifleri kapsamında ücret politikalarını oluşturmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Kişinin ödeme bilgileri ile mali durumunu gösteren verilerdir.

Kimden toplanır?

Mali bilgileri; müşterilerimizden,  iş bağlantılarımızdan ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, gelir bilgileri, ödeme geçmişi, alışveriş geçmişi, kredi raporu,  mal varlığı verileri, ekonomik güvenirlik araştırma raporu verileri  gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın, mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik/vergi vb. mevzuat gereği kaydetmekle yükümlü olmamız sebebiyle toplamaktayız.

Müşteri, iş bağlantısı, platform kullanıcılarının mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince örneğin; iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Özlük Verileri

Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi ve istihdam  için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır?

Özlük verilerini; çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, askerlik durum bilgisi, mesleki ticari birlik üyeliği, dernek, siyasi parti, vakıf, sendika üyeliği gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarının verilerini  istihdam amaçları ile tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince (örneğin; çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi)  bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla ve özel istihdam bürolarına ait internet siteleri aracılığıyla  toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

Açıklama

Verileri işlenen kişi grubunun kimliğinin doğrulanması için gerekli bilgiler ile  güvenliğin sağlanması için şirket içerisinde kurulan sistemler üzerinden toplanan bilgilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik doğrulama, güvenlik ve takip bilgilerini; ziyaretçilerimizden, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

CCTV (kapalı devre kamera)  kayıtları, parmak izi biyometrik şablonları, yüz tarama biyometrik şablonları, fiziki erişim ve giriş-çıkış kayıtları, konum bilgileri, elektronik ortamlara erişim için tanımlanan hesap ve ilgili şifre bilgileridir.

Verinin toplanma amacı

Güvenlik verilerini  binalarımızın, fizki yerleşkelerimizin, şubelerimizin, acentelerimizin  güvenliği sağlama amacıyla toplamaktayız.

Bunun dışında, müşterilerin verilerini ürün teslimi ve/veya hizmetlerin ifası, destek hizmeti sağlanması, ilgili mevzuatlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Platform kullanıcılarının verilerini, kullanıcıların platformlarımız üzerindeki kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, kullanıcı profilleme yaparak hedefli pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, teknik aksaklıkların giderilmesi, tanıtım yapılması, elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi amaçları ile toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu veriler ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olmaları nedeni ile ve iş faaliyetlerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında meşru menfaatimiz nedeni ile toplanmaktadır.

Veri toplama yöntemi

Veriler basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da elektronik sistemlerin ilgili kişi grupları tarafından kullanılması sırasında otomatik olarak toplanmaktadır.

 

 

Veri Kategorisi

Cihaz Bilgileri ve Log Kayıtları

Açıklama

Elektronik sistemlerimiz ile  platformlarımızı kullanımı sırasında otomatik olarak toplanan tanımlayıcı veriler ve aktivite kayıtları.

Kimden toplanır?

Cihaz bilgileri ve log kayıtları bilgilerini; müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Dahili IP Adresi, Harici IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı/İnternet Gezinim Geçmişi Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı ve Süresi, İletişim Miktarı vb.), SIM Kartı IMSI Numarası, Hat Kullanım Dökümleri (Telefon, SMS, Veri), Kurumsal E-Posta Hesabı Arşivleri, Elektronik Erişim ve Aktivite Kayıtları, Site/Telefon Uygulaması Kullanım Geçmişi

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin verilerini, ilgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlama amacıyla toplamaktayız.

Ziyaretçilerin verileri ilgili mevzuat kapsamındaki kayıt tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacı ile toplanmaktadır.

İş bağlantılarımızın verilerini, ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, destek hizmeti  ve güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızın verilerini, ilgili mevzuat kapsamındaki kayıt tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, kullanıcıların platformlarımız üzerindeki kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, teknik aksaklıkların giderilmesi, elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu veriler ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olmaları nedeni ile ve iş faaliyetlerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında meşru menfaatimiz nedeni ile toplanmaktadır.

Veri toplama yöntemi

Veriler elektronik sistemlerin ilgili kişi grupları tarafından kullanılması sırasında otomatik olarak toplanmakta ya da alt yüklenicilerimizden temin edilmektedir.

 

Veri Kategorisi

Diğer Veriler

Açıklama

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden toplanır?

Bu verileri;, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan, müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

İmza, ceza mahkumiyeti bilgileri, mesleki ticari birlik üyelik bilgileri, İSG uygunluk bilgileri, şikayet ve firma iletişim süreçlerinde  çağrı merkezimiz tarafından toplanan ses kayıtları, yorum, şikayet ve öneri gibi bilgilerdir.

Verinin toplanma amacı

İş bağlantılarımızın, müşterilerimizin, platform kullanıcılarımızın  kişilerin verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de bu bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince örneğin; verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, çağrı merkezlerimiz ile olan sözlü iletişimleriniz  vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere Aktarıyor muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz talepte yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında kişisel verileriniz, iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, acenteler, şubeler vb.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Çağrı merkezi hizmetlerimiz ve internet sitemizde bulunan canlı destek hizmetlerimiz kapsamında da şikayet yönetimi, kargo takibinin yapılması amaçları ile de verileriniz bu amaçlarla destek hizmeti sunan kurumlar* ile paylaşılabilir.

(*) CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Anonim Şirketi.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Buna ek olarak gönderilerin yurt dışına gönderilecek veya yurt dışından alınacak olması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için gönderici ve alıcılara ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay - 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:2  Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Aras Kargo şubelerine bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya Aras Kargo İlgili Kişi  Başvuru Formu aracılığıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle araskargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Aras Kargo’ya iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda;

 • İsim,
 • Soy isim,
 • Başvuru yazılı ise imza,
 • T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası),
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Bildirime esas elektronik posta adresi (mevcut ise),
 • Telefon numarası
 • Faks numarası ile
 •  Talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi’nin  Başvuru Formu’nda  seçtiği  usullerden biri ile gönderilir.