Please Click Here for Our Facebook Page > Please Click Here for Our Twitter Page > Please Click Here for Our Google+ Page > Please Click Here for Our Turkish Version > Please Click Here for Our English Version >
Please Click Here for Menu >
Track Cargo
How Many Days
Closest Branch
Compute Price
Request Pick-up
Yıldız Araslar

Bir ödüllendirme sistemi olarak tasarlanan Yıldız Araslar kapsamında birçok kategoride farklı ödüller verilerek çalışan motivasyonu ve bağlılığı arttırılırken, şirket hedeflerine de en hızlı şekilde ulaşılması amaçlanmaktadır. Kurulmuş olan bu ödüllendirme sistemi tüm Araslar’ı kapsamakta ve göstereceği performansa göre çalışanlarımız farklı alanlarda bireysel ve ekip bazlı olarak çeşitli ödüller ile ödüllendirilmektedir.