Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
ÖNERİ SİSTEMİ

“Yeniliğe Açığız” değerimiz kapsamında kurmuş olduğumuz öneri sistemi ile çalışanlarımızdan gelen önerileri topluyor ve bu öneriler doğrultusunda kendimizi geliştiriyoruz.

Öneri sistemiyle amaçlanan;

  • Şirket genelinde tüm önerilerin açığa çıkarılması

  • Şirketimiz için en faydalı olacak önerilerin hayata geçirilmesi

  • Şirketin kendi iç sorunlarını ve o sorunun çözümünün o işi yapan profesyoneller tarafından tespit edilmesi

  • Öneri sahiplerinin kendilerine ve şirketine fayda sağlama bilincinin oluşturulması

  • Daha fazla değer yaratma arzusuyla sürekli çalışma ortamının ve iş yapış biçimlerinin sorgulanması

Aras’ta güçlü bir öneri sistemi kurmak için aşağıdaki ana başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz:

  1. Çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilerek önerilerin sistem üzerinden toplanır (E-kartlar ve çeşitli duyurular yapılır)

  2. Seçme ve değerlendirme metotlarında nesnel bir yaklaşım sergilenir

  3. Çabuk değerlendirme yaparak olumlu veya olumsuz önerilere dönüş yapılır

  4. En iyi öneriler en doğru şekilde ödüllendirilir

  5. Üst yönetim ve ilgili birimler öneriler ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilerek önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülür

Öneriler finansal etki, uygulanabilirlik, müşteri/çalışan memnuniyeti arttırma, verimliliği arttırma, yenilikçi bir çözüm sunma ve kurum kimliğini güçlendirme kriterleri üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öneri sahipleri Yıldız Aras ödüllendirme sistemi kapsamında ödüllendirilir.