Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
SINIRLARI AŞAN KADINLARIN İLHAM VERİCİ HİKAYELERİ ARAS KARGO KADIN ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
SINIRLARI AŞAN KADINLARIN İLHAM VERİCİ HİKAYELERİ ARAS KARGO KADIN ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
 
Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo’nun kadın çalışanları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gerçekleştirilen özel buluşmayla bir araya gelerek iş yaşamında ve toplumsal hayatta eşit ve adil bir dünya mesajını hep birlikte verdiler. “Sınırları aşan kadınların ilham verici hikayelerini kendi hikayelerimize katıyoruz” ana mesajıyla, Aras Kargo’nun İkitelli Transfer Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Gazeteci-Yazar Elif Ergu’nun katıldığı bir söyleşi  gerçekleştirildi. 
 
Bütünsel sürdürülebilirlik bakış açısını yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal başlıklarında ele alan Aras Kargo’nun sosyal alanındaki hedeflerinden biri de “toplumsal cinsiyet eşitliği”olarak belirlendi. Bu amaçla çok sayıda proje yürüten Aras Kargo, her yıl olduğu gibi bu yıl da, 8 Mart’ta, bu alandaki sorumluluğuna binlerce kadın çalışanına dokunarak vurgu yaptı. İstihdamın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında verilen uluslararası taahhütler ile kadınların eşit ve adil çalışma koşulları için farkındalık yaratan Aras Kargo, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri’ni imzalayan ilk kargo şirketi olmuştu. 
 
Aras Kargo’nun sözlüğünde cinsiyet çağrıştıran ayrımlar yer almıyor 
 
Aras Kargo, geleneksel işlerden sayılan ve erkek çalışan yoğunluğu olan kargo sektöründe daha dengeli cinsiyet dağılımını öne çıkaran insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyor. Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, “Aras Kargo olarak kadınların iş dünyasında hem sayısal hem de iş, kariyer ve ilerleme fırsatları bağlamında koşullarımızı daha dengeli hale getirmek amacıyla şirket içinden ekosistemimize yayılan bir yaklaşımla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Halihazırda toplam çalışan sayımızın yüzde 15’i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Genel Müdürlük çalışanlarının %50’si, bilgi teknolojileri ekiplerimizin ise %30’unu kadınlar oluşturuyor. Kadın yönetici oranımız ise %26. Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri’ni imzalayan ilk kargo şirketi olduk ve kadın çalışan sayımızı artırmak üzere radikal bazı kararlar aldık. Bununla birlikte geleneksel iş grupları olarak algılanan erkek ağırlığının yoğun olduğu pek çok birimde ve görevde kadın çalışanlarımızın görev almasını sağlıyoruz. Aras Kargo’da üst yönetimden motor kuryeliğe kadar her seviyede ve her birimde kadın çalışanlar bulunuyor. Bölge müdürlüklerindeki yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak ilave ettik. Kadın çalışanları iş hayatında desteklemek amacıyla, iş-özel yaşam dengesi sorumluluklarını bir nebze olsun rahatlatacak uygulamalar hayata geçirdik. Annelere esnek çalışma saati uygulaması getirdik. Bebekler bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, bir-üç yaş arası her gün bir saat bebek bakım izni ve üç yaşına kadar cumartesi izin verdik. Okulun ilk ve son günü ile aşı günlerinde izin uygulaması getirdik. Hijyenik emzirme odaları tahsis ettik. BM’de söz vermemizin ardından kadınlara yönelik yürüttüğümüz tüm bu uygulama ve iyileştirme çalışmaları ile de kadın çalışan sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Ayrıca, çalışanlar ve yöneticiler genelinde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ‘Cinsiyet Eşitliği, Dengesi ve Bilinçsiz Önyargılarımız’ başlıklı bir gelişim programının yanı sıra bu alanda farkındalığı artırıcı iletişim çalışmaları da yürütüyoruz” dedi.
 
“Sınırları Aşan Kadınlar” ilham verdi
 
Aras Kargo kadın çalışanları için düzenlenen özel organizasyonda Gazeteci-Yazar Elif Ergu’nun da katılımıyla Sınırları Aşan Kadınlar adlı kitabı üzerine bir söyleşi de gerçekleştirildi.Ayrıca "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Mesleğin Cinsiyeti Yoktur" konularına da değinildi. Yazarın imzalı kitabı kadın Aras Kargo çalışanına hediye edildi.