Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
E-ticaretteki gelişmeler kargo sektörüne nasıl yansıyacak?

Uzun yıllardır kargo sektöründe çalışıyorsunuz. Son dönemlerde yaşanan hızlı dönüşüme de yakından tanıklık ediyorsunuz. Sektörün şu andaki yapısını nasıl görüyorsunuz?

Sektörümüz Türkiye’de yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip. Tüm sektörlerde olduğu gibi teknolojinin hızlı gelişimi ve internet kullanımının artması kargo sektöründe de müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hız odaklı bir noktaya taşıdı.  Özellikle e-ticaretin dünya genelindeki yükselişiyle, kargo ve lojistik sektörleri de stratejik bir ivme kazandı. Ülkemiz coğrafi konumu olarak da yüzyıllardır ticaretin geçiş noktasında olduğu gibi e-ticaretin de geçiş noktasında. Bu nedenle yaptığımız iş daha da çok önem kazanmış durumda. E-ticaretin gelişimine paralel olarak kargo sektörünün de teknolojik olarak gelişmesi, günün şartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Tüm yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz.

Kargo sektörünün geleceğinde neler değişecek? 

Hangi alanda olursa olsun tüketiciler için bekledikleri hizmetin ulaşılabilir olması, kullanım rahatlığı ve kolaylığı sunması giderek daha fazla önem kazanıyor. E-ticaretteki artışla birlikte, sanal mağazacılık alanına yapılan yatırımlar, firmaların ürünlerini pazara az maliyetle ve hızlı bir şekilde sunmalarını sağlıyor. Müşteriler de artık istedikleri ürünün, istedikleri zamanda ve istedikleri adrese teslim edilmesini bekliyor. Bu ihtiyaçlar, kargo sektörünün de gelişmesini ve büyümesini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca, kargo sektöründe faaliyet gösteren firmalar hizmet alanlarının yanında bir nevi danışmanlık da yapmaya başlayacak. Çünkü yakın ve orta vadede, değişen tüketici ihtiyaçlarına sunulan çözümler de değişecek.  Sadece taşımacılık yapmak yeterli olmayacak.

Dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında e-ticaret geliyor. Ülkemizde de online alışverişin hacminin yükselişiyle, Türkiye de dünya devi e-ticaret sitelerinin önemli pazarlarından biri oldu. Aras Kargo bu gelişmelerin neresinde, sınır ötesi e-ticaret anlaşmalarınız var mı?

Aras Kargo olarak hem ülkemizdeki hem de dünyadaki trendleri yakından takip ediyor, buna göre operasyonel süreçlerimizde çağın gerekliliği olan tüm yatırımları gerçekleştiriyoruz. Dünya büyük bir hızla dijitalleşirken biz de bu alana yaptığımız yerinde ve doğru yatırımlarımız sayesinde yerli ve yabancı e-ticaret markalarının tercih ettiği şirket konumuna geldik. E-ticaret firmalarıyla iş birliklerimiz de, sahip olduğumuz vizyon, dijitalleşme yatırımlarımız ve operasyonel kapasitemizle doğru orantılı. Yaptığımız bu çalışmalarla sınır ötesi e-ticaret firmalarıyla birlikte çalışacak operasyonel ve teknolojik alt yapıyı sağlıyor, “Türkiye’nin dünya markası” olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

E-ticaretteki gelişmeler kargo sektörüne nasıl yansıyacak?

Dünya genelinde e-ticaret sektörünün büyümesi hızlı bir ivme kazanıyor.  Küresel e-ticaretin hacmi son 4 yılda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payı ise yüzde 4,2’den yüzde 8,5’e ulaştı. 2019 yılında da küresel e-ticaret pazarının 3.5 trilyona ulaşması bekleniyor.

Dünyada, sınır ötesi e-ticaret hacmi ise 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.  Bu alanda çok fazla araştırma yapılıyor ve gelecek öngörüleri paylaşılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki, sınır ötesi e-ticaret büyümesine devam edecek ve 2020 yılında dünyada e-ticaret hacmi 10 trilyon dolara ulaşacak. E-ticaret de genel ekonomi içerisindeki payını yüzde 13 gibi bir seviyeye çıkaracak.

Bu nedenle e-ticaret sektöründe hizmet veren şirketler, daha fazla global pazarlara odaklanıyor. Ülkemizde de durum dünyanın genelinden farklı değil. Şöyle genel tabloya baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz. Ülkemizde kullanıcılarının sayısı da yaklaşık 60 milyonu buldu. Bu da nüfusun yüzde 72’si demektir. 2018 yılında hızla büyüyen e-ticaret sektörü, yüzde 42 oranında büyüyerek 59.9 milyar liralık hacme ulaştı.  E-ticaretin en yoğun olduğu kategori de 31.5 milyar TL ile perakende oldu.  

Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi, kargo sektörünün iş hacmine de olumlu yönde etki ediyor. Küresel bazda artan e-ticaret hacmi, taşınan mal ve hizmetin de artmasına neden oluyor. Kargo sektörü olarak bizlerin de hem operasyonel hem de altyapı olarak bu büyümeye ayak uydurmamız gerekiyor.

Kargo sektörünün ülkemizde lokomotif sektörlerden biri olması için hangi düzenlemelere ihtiyaç var?

Kargo şirketlerinin küresel rekabette söz sahibi olabilmesi için öncelikle, teknolojik dönüşüme bağlı olarak altyapı çalışmalarımım uluslararası standartlara ulaşması son derece önemli. Ayrıca, sektördeki kayıt dışı firmaların denetimlerinin yapılabilmesi de kalitenin artırılması ve ülkemize daha fazla katkı sağlanmasında kritik bir rol oynayacaktır. Regülasyon açısından baktığımızda BTK tarafından sektörü destekleyici çalışmalar devam ediyor.

Bu gelişim serüveninde sektöre düşen pay nedir? Sektörü 2023 Türkiye’sinde nerede görüyorsunuz? 

Sektörde hizmet veren şirketlerin öncelikle insan kaynağına yatırım yapması büyük önem taşıyor.  Dijital dönüşümün önceliklendirilmesi, hızla birlikte güvenli hizmet anlayışının da gelişmesi sektörümüzü istenilen standartlara taşımak için kritik öneme sahip.   

Bildiğiniz gibi, Türkiye, 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedefliyor. Bunun için topyekûn bir kalkınma modeli oluşturularak otomotivden perakendeye, lojistikten inşaat sektörüne kadar tüm sektörler kendi yol haritalarını ve hedeflerini ortaya koydular. Türkiye genç nüfusu, güçlü sanayi üretimi ve finansal yapısıyla hedeflerine ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bizim de en büyük görevlerimizden biri ülkemize bu yolculuğunda destek olmak ve yaşanan dönüşüme ayak uydurmak.

Coğrafi konumu nedeniyle dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan ülkemizin başlıca hedefleri arasında lojistik üs olmak yer alıyor. Bunun gerçekleşmesi için 2023 yılana kadar yapılması planlanan yatırım miktarı, 60 milyar TL. Teknolojinin hızla değiştiği, e-ticaretin her geçen gün daha fazla önem kazandığı, tüketici ihtiyaçlarının çeşitlendiği bir dönemde kargo ve lojistik sektörünün stratejik önemi, şüphesiz 2023 yılına kadar daha artacak. Bu nedenle sektörümüzün hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlenebilmesi için yaşanan bu dönüşüme ayak uydurması ve bu doğrultuda gerek teknolojik gerekse de alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Aras Kargo’da e-ticaret ve diğer alanlar için nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Sahip olduğumuz 40 yıllık tecrübemizle sektörün öncülerindeniz. Toplam 4 binden fazla araç, 800’ün üstünde şube, 29 transfer merkezi ve 14 bin çalışanımızla, Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketlerinden biri konumundayız. Hem e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarabilmek amacıyla teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz.

Bu vizyonumuzun meyvelerini de çok hızlı alıyoruz. Son yıllarda KOBİ’lerin en çok çalıştığı kargo şirketiyiz. 4 milyondan fazla siparişin incelenerek hazırlandığı 2018 Kobi E-Ticaret Raporu’na göre son 2 yılda üst üste “KOBİ’lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi” seçildik. Ayrıca, jürisi tüketicilerden oluşan ALFA Awards’ta yapılan bağımsız araştırmaya göre yine son iki yıldır peş peşe ‘Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka’ olarak ödüllendiriliyoruz.

Peki tüm başarıları nasıl elde ediyoruz? Geleneksel kargo yönetimini, günün değişen koşulları ve müşteri beklentilerine göre en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 3 yıl önce teknolojik yatırımları ve dijital dönüşümü odağımıza aldık. Operasyon ve Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere tüm iş süreçlerimizi bu çerçevede planlıyoruz.  En büyük teknolojik yatırımımızı hem operasyonel, hem de metrekare olarak en yüksek kapasiteli transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi’ne yaptık. Bu yatırımla merkezin kapasitesini saatte 5.500 gönderiden 15 bine yükselttik. 

Aras Kargo 2018 yılı nasıl kapattı? 2019 için hedefleriniz nasıl? 

Sektörde bu yıl 40. yılımızı tamamladık. Aras Kargo, köklerini bu topraklarda sağlamlaştırmış, “Türkiye’nin dünya markası” olma vizyonuyla yatırımlarına büyük bir hızla devam ediyor. Her gün ortalama 600 bin gönderi taşıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ülkemize hem istihdam yaratmaya, hem de katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz, son 5 yıldır çift haneli büyüme trendi yakaladık.  2018’te de yine çift haneli büyümeyle 1 milyar TL’nin üstünde ciro elde etmeye devam ettik. 2019 yılına daha fazla verimlilik ve karlılık esasıyla başladık. Bu yıl da çift haneli büyüme trendimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. 

Yatırım ajandanızda sırada ne var?  

İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi’nin ardından, bu yıl planladığımız yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul, İzmir gibi ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerimizdeki transfer merkezlerini de teknolojik olarak yeniliyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasındaki Orhanlı Transfer Merkezi’ni ve İzmir’deki transfer merkezimizi teknolojik olarak yenileyerek, sorter sistemine geçirdik. Ankara’nın da bu yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz.  Yine e-ticaret gönderilerindeki artan hacmi daha iyi yönetebilmek için İstanbul’un 2 yakasına küçük paket ayrıştırıcı makine yatırımını bu yıl devreye aldık. Bu sayede kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlamayı da hedefliyoruz.