Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
T.C Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından uygulanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Değerli Müşterilerimiz;

Kargo Şirketleri ,  T.C Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından uygulanan  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun ve bu kanuna bağlı  yönetmelik ve tebliğlerde , kanunu uygulamakla  yükümlü olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple, yasal mevzuata ulaşabileceğiniz aşağıdaki  link de detaylı olarak görüleceği üzere , mali sistemin hukuka aykırı kullanılmasının engellenebilmesi amacıyla ilgili yasal mevzuat kapsamında, Kargo Şirketleri, kargo işlemleri sırasında kimlik tespiti yapmakla yükümlüdür. Kimlik tespitinin hangi usul ve esaslarda yapılacağı da ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle,  tüm müşterilerimizin; Şirketimiz tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak iletmesi gerekmektedir.

Göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanun ve MASAK ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız .